Son Dakika
Ana Sayfa / Mustafa Ertaş

Mustafa Ertaş

Mustafa Ertaş

ERMENEK FETHİ

    DOĞRUDAN DOĞRUYA Mustafa  ERTAŞ GAZETECİ ARAŞTIRMACI YAZAR 8.3.2012 SELÇUKLU / KONYA GSM: 05058743303          Karamanoğlu tarihinin bir bölümünü şair ŞİKARİ” nin kendi dilinde olduğu gibi siz okuyucularımıza sunuyoruz.                                       ŞİKARİ “ nin                       KARAMANOĞULLUAR TARİHİ                              (Ermenek’in Fethi)   Öz olarak: Şikarı Tarihi: Karamanoğulları, Selçuk, …

Daha Fazla

ÜÇÜNCÜ ULUSLAR ARASI KIBRIS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

(Proceedings of the Third International Congress For Cyprus Studies) İçel Sancağı Ermenak Kazasından Kıbrıs’a Göçürülen Aileler          İçel Sancağı Ermenak (Ermenek) kazasından Kıbrıs’a göçüren aileler konusu okuyuculara özetler halinde sunulacaktır  Doğu Akdeniz’de stratejik bir konuma sahip olan Kıbrıs 1570’de (16.yy) Limassol kıyılarına çıkan Osmanlı askeri,1 Ağustos 1971’de Magosa’yı da zapt ederek …

Daha Fazla

ERMENEKLİ ÂŞIK İHRAKİ (ALEVİ)

                        ERMENEKLİ ÂŞIK İHRAKİ      Ermenek’te Gürdallar sülalesindendir. Asıl adı Ali’dir. Mahlası İhrâkidir. Anası Ayşe Aba adında bir kadındır. Hayatının çoğu çalgı, raks ile geçtiği için mütehassıslar (gericiler) tarafından Alevi unvanıyla anılır olmuştur. Uzaktan yakından Alevilik ile ilgili bir …

Daha Fazla

Yunus Emre

YUNUS  EMRE    Gerçek şair eserleriyle geleceğe hükmeden,  adı   dillere destan olan, zamana bağlı bulunmayan kimsedir, kişidir. O, aşk ile kendinden geçmiş, maddi varlığını adeta unutmuştur. Allah  varlığından gelip, yine  Allah’a  gideceğinden aşk kaynağıdır. Bu maddeden  sıyrılıp ilahi aşka yöneliştir.Karaca– oğlan bir dörtlüğünde  şöyle seslenir: Karac’ Oğlan der ki ismim …

Daha Fazla

ATATÜRK’ÜN ANNESİ ZÜBEYDE HANIMIN SOY KÜTÜĞÜ

  ATATÜRK’ÜN ANNESİ ZÜBEYDE HANIMIN SOY KÜTÜĞÜ Atatürk diyor ki: “Arkadaşlar, gidip; Toros dağlarına bakınız, eğer orada tek bir Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, iyi biliniz ki, bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet bizi asla yenemez.  Kaynak :(1) Yeşil Bozkır Dergisi, yıl:2016,sayı 11,s.10–Yusuf yavuz, oda …

Daha Fazla

Aşık Köprüsü

Âşık Köprüsü   Sarıveliler ilçesi, Çevlik deresi üzerinde Kemerli, kesme taştan yapılmış, halkın ve Akdeniz Yörüklerinin Barçın Yaylası’na üstünden geçip geldikleri tarihi bir Âşık Köprüsü vardır.  Birinci uluslararası 9.Sarıveliler Karacaoğlan Yayla şenliği’ne katılan Alanya, Antalya ekibinden Hikmet Özdemir 16.09.2016 tarihinde yayınlanan Karaman'ın Sesi gazetesindeki değerli uzun yazısının bir bölümünde şöyle …

Daha Fazla

Geleceği Görmeliyiz

                               GELECEĞİ GÖRMELİYİZ      Değerli okuyucularım, Alanya’da Avukat “Alsav Başkanı” değerli kardeşim yazar İsmail Yıldız’ın daveti üzerine 12-13 Aralık 2015 tarihinde İç Anadolu’yu, Akdeniz’e Alanya’ya bağlayan en kısa yolu ve Karacaoğlan’ı sunum yaptım. Bu bildiride …

Daha Fazla

AYDINLIĞA AÇILAN İLK KAPI

AYDINLIĞA   AÇILAN   İLK KAPI:  Köy ENSTİTÜLERİ               Atatürk adlı kitabın yazar Lort Kinross, Mustafa Kemal için şöyle der:    Bir milletin yeniden doğuşu; çağdaş Türkiye’yi yaratan ve tarihin akışını değiştiren büyük önder. Atatürk’ün yapısı ince hareketleri ölçülüydü. Vücudunda dinlenme halindeyken bile enerji fışkırır, sanki her şeyi gören, ruh halleriyle ışıldayan …

Daha Fazla

Türkülerimiz-1

TÜRKÜLERİMİZ      Millet dehasını, halkın deyişleri ile türküler dile getirir. Türkülerimiz halk şiirlerinin ( yakım ) çok eski bir türüdür. Türkülerimizde örf ve adetlerimiz, gelenek,  göreneklerimiz, duygularımız, düşüncelerimiz, acımız, tatlımız, aşkımız, sevincimiz, özlemlerimiz, bütün duygularımız, türkülerimizdeDile  gelir. Türkülerin  öyküleri gerçek  yaşamdan  oluşmuş,  halkın üzerinde  derin izler bırakan bu  olaylardan  doğmuştur.     …

Daha Fazla

​ERMENEKLİ BİLGİN BÜYÜK OZAN HASAN RÜŞTÜ

ERMENEKLİ  BİLGİN  BÜYÜK  OZAN  HASAN RÜŞTÜ      Ermenekli Hasan Rüştü (D.1869-Ö.1936) Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca dillerini bilen aranan  bir bilgin, büyük bir ozandır. Tam bir vatan  severdir. Babası Ermenek’in bilginlerinden İsmail Hakkıdır. Anası yönünden ise Müftü kızıdır. Ataları Ermenek’teki Tol  Medrese de müderrislik yapagelmişlerdir.      Hasan Rüştü 1885  yılı Konya’da …

Daha Fazla