Borcunu Öde Haciz Kalksın

0
383

Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarını 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında peşin veya taksitler halinde ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlular hakkında tatbik edilmiş olan hak ve alacak hacizleri ile taşınır ve taşınmaz mal hacizleri hakkında aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapılacak.

HAK VE ALACAK HACİZLERİNİN KALDIRILMASI

SGK'ya olan borçlarından dolayı üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık, gelir, kira, mevduat, istihkak, hakediş vb.) haciz konulmuş olan borçluların söz konusu borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar üzerine konulan hacizler;

* Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde borcun tamamının ödenmesinin,
* Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin ödenmesinin ardından ödemeler nispetinde kaldırılacak. Hacizlerin kaldırılmasından önce
üçüncü kişiler tarafından kurum hesaplarına yatırılan paralar, 19 Ağustos 2016 tarihinden önce yatırılmış ise cari usul ve esaslara göre, bu tarih ve sonrasında yatırılmış ise peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara mahsup edilecek.

19 Ağustos 2016 tarihinden önce haczedilip bu tarihten sonra kurum hesaplarına aktarılan tutarın yapılandırılan borç tutarından fazla olması halinde ise söz konusu paralar varsa kapsama girmeyen diğer borçlara mahsup edilecek, kapsama girmeyen borcun bulunmaması halinde ise ilgililere iade edilecek.

Ayrıca, 19 Ağustos 2016 tarihi ve sonrasında gerek borçlularca gerekse üçüncü kişilerce icra takip dosyasına yapılan her türlü cebri tahsilatlar peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara mahsup edilecek.

Önceki İçerikİstanbul'da Patlama Meydana Geldi
Sonraki İçerikGöktepe Halkı Hes Projesine Karşı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here