Dil Bayramı

                TÜRK     DİL    BAYRAMI

MEHMET BEYİN ADI  BALKUAN’DAKİ TÜRBEDE YAZILIDIR

     “ MEHMET  BİN  ES  SULTAN’ÜL   MUAZZAM”

 

Ermenek’e  bağlı  Balkusan  köyündeki  Karamanoğulları  Türbesinde:  Larende’yi  alarak adını koyan

Karaman Bey, ünlü ” Türk  Dili  Fermanı’ nı  yayınlayan  Karamanoğlu Mehmet Bey ve  Alaiye’de

Hutbe okutan ( s.129) Mahmut  B ey  yatmaktadır.

    Balkusan’ daki  türbenin renkli resmini 1983  yılında Almanya’dan izinli geldiğimde çekmiştim. Resimde tür-

benin kapısı ile sağında kitabesi yer alır. Kitabe alttan üste doğru 6 bölümde incelenmiştir. Dördüncü bölümde iki sıra halinde Arapça yazının  Türkçesi: “Mehmet bin Es  Sultan’ül  Muazzam” yazısı okunmuştur.

    Renkli olarak Türbenin kapısı ve kitabesi , aslının aynısı yalnız bende vardır.

    Balkusan ‘daki  Karamanoğulları  türbesi  geçtiğimiz yıllarda onarı yapılmıştır. O devrin özelliğini taşıyan , doğal hali eski yapıtaşları , yeni yapılan türbede görünmüyor.

    Türklerin ataları, Oğuz Türkleridir. 920  yıllarına  Müslümanlığı kabul eden Oğuz Türklerine Türkmen denilmiştir. Göçebe hayatı yaşaya ,  çadırda oturan , yürüyen ,  oğuz Türklerine  yörük  denilmiştir. Yörükler yazın yaylada, kışın sahilde  otururlar.

     Türkler Anadolu’ya , Irak, Suriye’ye Orta Asya’dan gelmişlerdir. Daha sonra Arabistan’ı, Mısır’ı idaresi altına

almışlardır.  Çeşitli zamanlarda Arap  ülemaları, Türk şehirlerine gelerek yerleşmişlerdir. Devlet dairelerinde

medreselerde  görev almışlardır.  Böylece Arap dili ve kültürü  Türkler içinde yayılmıştır. Arap alimi  Muhiddin

Arabi 1213 yılında Selçuklu Sultanı  İzzddin  Keykavus ‘un kalbini kazandığı  gibi Türk olan  Şeyh Sadeddin Konevi

Hazretleri’nin annesi ile evlenmiştir. Ayrıca Konya, Sivas, Kayseri gibi daha bir çok şehirlerimizde Arapça bilen

müderrisler  yetişmiştir.  Böylece  Arap  dili olmazsa  siyasi, askeri, kültür azemeti de olmaz  düşüncesi hakim olmuştur. Arap dili öyle yayılmıştır ki tesir ve etkisi  sarayda,  medreselerde, yazışmalarda, memur ve münevverler arasında ilim ve konuşma dili Arapça olmuştur.  187   yıl Arap dili ve kültürü  Anadolu’da hakim olduğundan, bu gün bile etkisi süre gelmiştir.

     Gün gelmiş Vezir Sahip Fahrettin Ali  Arap dilini yasaklamış ,Farsça  ( İran )  dili kabul edilmiştir. Böylece

Türk Dili yağmurdan kaçarken doluya  tutulmuştur. Bu nedenlerle  Anadolu’ da devlet dairelerinde ,  medreselerde ,yazışmalarda Farsça  dili ve kültürü süratle  yayılmaya başlamıştır. Bu yanlış gidişi  1220 yıllarında  Ala eddin Keykubad’ın daveti üzerine Konya’ya gelen  Mevlana ‘ın  medreselerde , Farsça konuşulup, farsça yazıldığı için,Fars dili bir daha benimsenmiştir.” Kim bilmez  Farisi  gitti dinin yarısı” gibi yanlışlar yayılmaya başlamıştır. Türkçe ve Türk  Dili ve Milli kültür  yok olma sürecine  bu nedenlerden dolayı girmiştir.

    Dün Arap , Fars dili ve kültürü, bu gün de İngiliz, Fransız. Amerika ile yabancı hayranlığı  yapılmıyor mu?

Düşmanlar bizim yok olmamız için tekerimize sürekli çomak sokmuyor mu? Göktürk  Hakanı Bilge Kağan

“ Ey Türk ulusu  titre kendine dön” öz deyişini niçin, neden unuttuk . Bu Atalarımızın bizlere  bir   nasihatı,

bir vasiyeti  değil midir. ? Yeter  artık , yeter. Özümüze dönelim, özümüze…..

    Yukarıda özet olarak açıklandığı gibi bu kötü gidişe dur diyen Karamanoğlu Mehmet Bey Konya’yı alır.

13 Mayıs 1277  yılında  da  şu tarihi,  ünlü  fermanını yayınlar.

       “ BU GÜNDEN  SONRA,  DİVANDA,DERGAHDA, BARGAHDA, MECLİSDE  VE MEYDANDA,

TÜRKÇEDEN  BAŞKA  DİL  KULLANILMAYACAKTIR. DEFTERLER  DAHİ  TÜRKÇE YAZILACAKTIR.”

     İşte yukarda yazılan kötü gidişlerden  kurtulduğumuz için Türk Milleti, devleti ile,hükümeti ile,

Tüm halkı ile, her yıl 13 Mayıs ta coşku ile Türk dil Bayramını kutlarız.

     Çünkü: Bir milletin var olması veya  yok  olması  dile bağlıdır. Milli dil olmazsa milli edebiyatta olmaz, milli edebiyat  olmazsa milli devlette olmaz. Rahmetli Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu: “ Türkçe

giderse, Türkiye’ de gider” der. Türk Ulusunu sevmek, Türk  dilimi sevmekle başlar.        

       Memluk Devleti  yazarı Gazan  Han : “Karamanoğulları Türkmenleri  olmasaydı  Mogol

Atlıları, güneşin battığı yere kadar ulaşırlardı.” Diye  yazar  09.Mayıs 2017   Konya

Doğrudan   Doğruya

Mustafa   ERTAŞ

Gazeteci. Araştırmacı yazar                  

        

    

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Eklenenler

author

Emma Hayes

There I was in a hot yoga studio with plenty of bright natural light and bending myself into pretzel like positions for the very first time.

instagram