Endemik Bitki Cenneti

0

ENDEMİK BİTKİ CENNETİ

Endemik Bitki Cenneti , Türkiye florasindaki çeşitlilik ve endemizmin bir
nedeni Anadolu'nun dağlik yüzeyidir. Ve Toroslar
bolgesi Anadolu florasinin çok zengin bir çeşidine
sahiptir.
Ermenek tam olarak, Torosların bu bölgedeki en
yüksek zirvesine çikan Oyluklu Daği'nin bulunduğu
platoda konumlanıyor. Ermenek Çayı ise, bu
dağlık bölgede Miyosen kireçtaşlari ve daha erken
dönemlerde oluşan kayaliklardan geçerek akıyor.
Kireçtaşi kayalıklarının bulunduğu sarp vadilerin
derinliği, nehre varincaya kadar 1000 m'yi buluyor. Bu
sarp kayaliklara oyulmuş küçüklü büyüklu magaralarda
doğaya sunulan özel armağanlar var: endemik bitki
çeşitleri. Bölgenin florasında 170'i Türkiye'nin endemik
bitkisi olmak üzere; 900 alt tur bulunuyor.
Miyosen kalkerlerine yerleşerek buralarda tutunan
çok sayıda bitki türü için bu karstik yaşam alanlari çok
önemli. Ermenek Göksuyu (Ermenek Çay) ile bu çayın
kollarının yardığı derin vadiler, bitkilerin çeşitlenmesi
ve siğinmasına yardimci olacak alanlar yaratmış.
Ermenek bütün yıl güzel çiçekler açan bu sarp kayaliklar
ve vadilerle çevrili.
 

A PARADISE OF ENDEMIC PLANTS

One reason for the diversity and endemism in the
Turkish flora is the mountainous surface of Anatolia
And the Taurus area contains a very rich variety of
the Anatolian flora
Ermenek lies on the plateau where the Oyluklu
Mountain reaches the highest peak of the regiorn
Ermenek Çay flows through the Miocene limestone
and earlier rock formations in this mountainous
region. The depth of the rough valleys of limestone
rocks reaches up to 1000 m. These karstic rough
rocks shelter some of the gifts of nature, that is
endemic and relict species. In the flora of the
region, there are 900 subspecies, 170 of which are
endemic
The karstic habitats are very important for many
plant species growing in and holding on to the
Miocene limestone. The deep valleys, formed by
Ermenek Goksuyu (Ermenek Çayı) and its branches
created suitable areas for plants to diversify, and
provided them with shelter. Ermenek is surrounded
by these rough rocks and valleys that blossom with
beautiful flowers throughout the year
Güneyyurt Ormanı'ndan Ophrys Argolica, Yabani Orkide.
Ülkemizde beyaz salep bitkisi olarak bilinir.
Ophrys Argolica, a wild orchid in Güneyyurt
It is known as white salep plant in Turkey
 
Ermenek Bitkileri : Doğal Güzellikler   Endemik Bitki Cenneti
Ermenek bütün yıl güzel çiçekler açan
sarp kayalıklar ve vadilerle çevrili.
Sadece Ermenek ve çevresinde bulunan
bazı türler “ermenekensis” ve bölgenin
antik dönem adlarından olan “isauricus
/ isaurica” olarak sınıflandırıliyor.
Örneğin, bir diken türü olan “cousinia
ermenekensis”, “kizandikeni” olarak
1972 yılında kayıtlara geçmiş. Yine bin
çali türü olan “astragalus isauricus-
Isauria geveni”, sedir ormanlarınin
yaşam alanında görülen ve bir
düğünçiçeği türü olan “ranunculus
dissectus ssp. Ermenekensis-has
kebikeç”, “viola ermenekensis-Ermenek
menekses” ve “viola isaurica-Balkusan
meneksesi”', hepsi ermenek'in endemic
bitkilerinden.
Endemik Bitki Cenneti Truf Mantari
Ermenek Plants : Natural Beauties    Endemik Bitki Cenneti
Eimenek is surrounded by rough ro
and valleys that blossom with beautfu
flowers throughout the year. Some
species found only in Ermenek and in
the surrounding area are endemic and
they are classified under the name of
“ermenekensis” and “isauricus/isaurica
which is the ancient name of the regiorn
For instance a thorn species, “kızandikeni
was recorded “cousinia ermenekensis”
in 1972. “Astragalus isauricus-lsauria
geveni” which is a shrub; “ranunculus
dissectus ssp. Ermenekensis-has kebikeg
“which is a sagebrush species, “viola
ermenekensis-Ermenek menelşes and
viola isaurica-Balkusan menekses” ae
some of the endamik species o
Toros Kardeleni
ÇAKŞIR OTU Endemik Bitki Cenneti
Sarı çiçekli, şemsiye biçiminde otla, sıklıkla karşılaşıyorsunuz Ermenek
civannda: Çakşir otu, Apiaceae (Maydanozgiller) familyasından Ferula

cinsi. 180-185 türü olan bir cins. Anadolu da 11'i endemik olmak

üzere 20 farkli turü bulunuyor.
Seytan otu, hiltik, çağsıir veya çavşır olarak da biliniyor. Türkiye' deki
türleri, 20-500 cm'ye kadar büyen çok yıllik bitkilerdir. Şifali bir
bitki olarak bilinir ve özellikle halk arasında afrodizyak etkisiyle
ünlü. Aromatik bitkilerden olan çakşır otu, antik dönemlerden beri
ilaç yapiminda kullanilıyor, Bitkinin farkli yerlerinden aromatik yağ
elde ediliyor. Tüm dunyada pek çok hastalıkların tedavisinde ve
onlenmesinde bitkisel ilaclarda kullanıliyor
FERULA L.   Endemik Bitki Cenneti
In Ermenek, you often come across a plant with yellow flowers in large
umbels Umbellferae (Çaksir Otu in Turkish). It is Ferula L and is in the
family Apiaceae (parsley family) The genus contains 180-185 species. 20
species, 11 of which are endemic, are found in Anatolia
It is known as şeytan otu (demon's herb), çağsir and çavşır otu
Turkish Ferula species are perennial plants growing to 20-500 cm tal
It is known for its healing properties
particularly among people. Aromatic oils are produced from its roots
other parts It is used in herbal medicine globally for cure and preventio
of many diseases.
Caksir Otu
http://www.ermenek1001.com/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz