Kamuda çalışan taşeronlar dikkat

0
Kamuda çalışan taşeronlar dikkat

Türkiye'de ve Karaman'da kamu kurum ve kurulışlarında çalışan taşeron işçilerin kıdem tazminatı konusunda emsal bir karar verildi. Yargıtay 9'uncu hukuk dairesi özellikle başta sağlık kurumları olmak üzere yüzbinlerce çalışan için bir emsal karar verdi.

Karaman'da yıllardır tartışılan bir konu için Yargıtay 9'uncu dairesi emsal bir karar vererek tartışmalara son noktayı koydu. Emekliliği dolayısı ile bir hastaneden ayrılan taşeron işçi kıdem tazminatını alamadı. Hakkını mahkeme yolu ile aramak isteyen işçi soluğu iş mahkemesinde aldı. Mahkemeye başvuran hastanedeki temizlik personeli haftanın 6 günü mesai yaptığını bayramlarda ve resmi tatillerdede çalıştığını söyledi.

Davacı işçinin beyanlarının ardından Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu avukatı ise belirsiz alacak davası açılmayacağı ve hukuki yarar yokluğundan davanın reddi gerektiğini, davanın açıldığı tarihten 5 yıl önce muaccel hâle gelen ücret alacaklarının zaman aşımına uğradığını belirtti. Davacının emeklilik dilekçesiyle iş sözleşmesini sona erdirdiğini, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin giderlerin sözleşme ve genel giderleri içinde firmaya ödendiğinden idarenin sorumluluğunun bulunmadığını savunuldu.

Asıl işveren konumunda olmadıkları ve sorumluluğun müteahhitlere ait bulunduğunu, asıl işverenin anılan firmalar olduğunu savunan avukat, davanın husumet ve esas yönünden reddine karar verilmesini talep etti. Davalı taşeron şirket avukatı ise davacının talepleri konusunda sorumluluğu bulunmadığını dile getirdi. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmederek, tazminatın Kamu Hastaneleri Birliği tarafından ödenmesine karar verdi. Bu kararı davalı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu avukatı temyize gönderdi.
Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay 9'uncu hukuk dairesi, tazminattan taşeron şirketin de sorumlu olduğunu belirledi. Kararda, "Somut uyuşmazlıkta davalı şirketi son alt işveren olup, kıdem tazminatının tamamından diğer davalı kurum ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur. Mahkemece davalı kurumun rücu haklarında ihlal eder şekilde davalı firmanın kıdem tazminatından sorumlu tutulmaması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir" hükmüne varıldı.

Yargıtay 9. Hukuk Dâiresi, geçtiğimiz günlerde başta hastaneler olmak üzere kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan yüz binlerce çalışan için emsâl bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan işçinin ödenmeyen kıdem tazminatından hem kamunun hem de şirketin sorumlu olduğuna karar verdi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz