Karamanoğlu Mehmet bey bir kahramandır!

2

Karamanoğullarının İade-i İtibarı- 5

Şimdi eğri oturup doğru konuşalım, ne olur!

Ben, Mükremin Kızılca olarak tarafsız ve akl-ı selimle bu satırları yazıyorum. Benim atalarım 1820 yılında, Anamur (Bozyazı) Kızılca köyü Yörüklerinden olup hicret ederek Ermenek’in Gargara (Güneyyurt) köyüne yerleşmişlerdir. İlk gelen atam arşiv kayıtlarına göre Kızılcalı Mehmet’tir. Yani benim atalarım Ermenek’e güneyden gelen Türk boylarından, Karamanoğlu ise kuzeyden gelen Türk boylarındandır. İki boyun da üst uruğu Avşar oymağıdır. *

Karamanoğullarını (1256 -1474) Ermenek’e yerleştiren Selçuklu devletidir. Bunu 1228 yılında yapan Anadolu Selçuklu Sultanı ve bu imparatorluğun zirve ismi Alaeddin Keykubat’tır.

Karamanoğulları Moğol zulmünden kaçarak Anadolu’ya gelen halklardandır. Bu bakımdan yerleştikleri Ermenek ve Karaman bölgesinde Moğollarla sıkı bir savaş taktiği uygulamışlardır.

225 sene süren Selçuklu hanedanı döneminin son yetmiş senesi de (1243 – 1318) Moğol vesayeti ve hükümranlığı altında geçmiştir. Bu durumda tam bağımsız bir Anadolu Selçuklu İmparatorluğunun ömrü takriben 170 senedir.

26 Haziran 1243 yılı: Selçuklu ordusunun Kösedağ savaşında Baycu Noyan komutasındaki Moğol ordusuna yenildiği ve kesin yıkılış ve yok oluş tarihi olan 1318 yılına kadar onların boyunduruğu altında ezildiği tarihtir.

Bu Aralık, 3 Mayıs 1228 senesinde Alaeddin Keykubad’ın daveti üzere Karamandayken Konya’ya gelen Mevlana hazretleri 15 yıl sonra 1243 yılında Moğol vesayetine giren bir imparatorluğun vatandaşı oluyor, bu durum vefatı olan 1273 yılına kadar sürüyordu. Ancak Selçuklu imparatorluğu yıkılışına kadar bu vesayetten çıkamadı. Nitekim Mevlana ailesi de Belh’ten Moğol zulmü nedeniyle ayrılmıştı.

Her şeye rağmen Mevlana’lı bir Selçuklu İmparatorluğu dönemi her bakımdan huzurla dolu bir dönemdir. Kan içici Moğol nöker sürüleri kendi koydukları vergilerini ve kasa kasa altınlarını zamanında aldıktan sonra bir şey yapmıyorlardı. Burada fitne çıkarıp kendisinin ve etrafındaki halkın huzurunu bozmak istememişti.  Bunda hazreti Mevlana’nın engin hoşgörüsü ve idare tarzı da büyük rol taşımaktadır. Bu dönem ayrıca ileride tamamen Müslüman olarak Türkleşecek olan Moğolların da bir bakıma sonunun yaklaştığının işaretiydi.

Selçukluların Moğol vesayetinden kurtulması için İslam dünyası çok uğraştı. O sırada en güçlü hilafet devleti olan Mısır Memluklu devleti bu hususta başı çekiyordu.

Alaeddin Keykubad’ın Ermenek’e yerleştirdiği Karamanoğulları da bütün mesailerini Moğol ve Ermenilere karşı savaşlarla geçiriyordu. Orta Asya’dan Moğol korkusuyla Anadolu’ya gelen bu halkın gidecek başka yeri yoktu, Moğollar karşısında ya istiklal ya ölüm demişler ve çoğu kere haklarına ölüm düşmüştü.

Selçukluların Moğol egemenliğine girmesi bu imparatorluğun en büyük beyliği olan ve varisi sayılan Karamanoğullarını çok etkilemişti.

Bu sırada Mısır Memluk Sultan Baybars 1277 yılında Moğolları tepeleye tepeleye Kayseri’ye kadar geldi. Halk büyük sevinç gösterileriyle karşıladı. Bu bir bakıma Moğol boyunduruğunun kalkacağı manasına gelir miydi?

Sultan Basybars Kayseri’deyken başta Karamanoğulları olmak üzere beylikler elçiler gönderip tebrik ederek bağlılıklarını bildirdiler.**

Karamanoğulları Osmanlılardan yetmiş yıl önce tarih sahnesindeydi ve onlar zamanın hilafet devleti Mısır Memluk Türk devletine bağlıydılar.

Sultan Baybars Anadolu’dan, payitahtı olan Mısıra döndükten sonra Moğollar işi iyice azıttılar. Anadolu’da taş üstünde taş omuz üstünde baş koymamaya yemin ederek yağmaya ve katliama başladılar.

Selçuklu hanedanının işi ise birbiriyle olmayan saltanatın kavgasını yaparak Moğollara ödenecek haracın temininden başka bir şey değildi.

Selçuklu hanedan üyeleri bölük pörçük, çocuk çoluk Moğolların elinde Kayseri’de, Sivas’ta bağlılık yemini ederken veya gözetim altında tutulurken Karamanoğullarından bir yiğit Mehmet Bey çıkıp Konya payitahtını ele geçirdi. Bunu da meşru bir hanedan üyesi olan Siyavuşu (Cimri) kullanarak yaptı.

Sultan Baybars’a bağlılık yemini eden ve Anadolu’yu iki sene önce tamamen Moğollardan geçici de olsa kurtaran, halka rahat bir nefes aldıran Memluk devletinin bir tabii olarak, öteden beri içinde yer aldıkları bir imparatorluğu Moğol egemenliğinden kurtarmaya teşebbüs etmeyi şekavet ve hıyanet sayan gafillere ne demeli?

Eğri oturup doğru konuşalım!

Şimdi, Allah korusun! Türkiye’yi bir yabancı düşman ülke manda yapsa, Türk halkının içinden çıkan babayiğitlerin Ankara’yı ele geçirmelerini alkışlar mıyız, lanetler miyiz?

Diğer bir bakımdan ele alırsak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İngilizlere manda olan bir imparatorluğun yerine bağımsız bir cumhuriyet kurması Karamanoğlu Mehmet Beyin yaptığıyla benzeşmiyor mu?

Ama bizde değişmeyen bir kural (!) var: başaranlar kahraman, başaramayanlar haindir, ne yazık ki.

Karamanoğullarının iade-i itibarı serisinden “Bir Karamanoğlu Payitahtı Konya” makalemizi bekleyiniz!

*Taşeli’nin İncisi Güneyyurt – Gargara, 1830, 1840 Gargara nüfus ve 1845 hane mal beyanları bölümü. Mükremin Kızılca Konya baskısı 2016

** Tarih-i Al-i Selçuk Ahmet Efe s. 227, TC Konya Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü yayını 2. Baskı 2008

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz