Recep Konuk Duyurdu! Karaman Havalimanı'na Kavuşuyor

0
286

AK Parti Karaman Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Binali Yıldırım’ın Karaman Havaalanı Projesi’nin 2016 yılı yatırım programına alınmasına ilişkin imzayı attığını belirtti.

 
Buna göre,
Yüksek Planlama Kurulunca;
Kalkınma Bakanlığının 28/12/2016 tarihli E­9696 sayılı yazısı ile kurula intikal ettirilen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 10.08.2015 tarihli ve 54427 sayılı, 11.03.2016 tarihli ve 18922 sayılı, 12.04.2016 tarihli ve 27908 sayılı yazıları dikkate alınarak;
­Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 240.000.000 (ikiyüzkırk milyon) TL proje tutarlı “Yozgat Hava alanı” ve 160.000.000 (yüzatmış milyon) TL proje tutarlı “Karaman Havaalanı” Projelerinin yılı ödenekleri projeler arası ödenek aktarması yoluyla karşılanmak üzere Ek­-1 cetveldeki esaslarla 2016 yılı yatırım programına dahil edilmesine, ­
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 175.000.000(yüzyetmişbeş milyon) TL proje tutarlı “Tokat Yeni Havalimanı Yapımı” Projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu ve veya muafiyet belgesini sağlanmasından sonra harcama yapılması kaydıyla ve 17.500.000 (onyedi milyon beşyüz bin) TL yılı ödeneği kuruluş öz kaynaklarından karşılanmak üzere Ek­-2 cetveldeki esaslara 2016 yılı Yatırım Programına alınmasına, 2015/8190 sayılı 2016 Yılı Programı Kararnamesinin 6.ncı maddesine göre karar verilmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here