RECEP KONUK'UN 30 AĞUSTOS MESAJI

0
1060
RECEP KONUK'UN 30 AĞUSTOS MESAJI

KONUK: BU ZAFERLE TÜRK MİLLETİ BİR İDDİA ORTAYA KOYMUŞ VE O İDDİASINA TARİHİ
BİR İMTİHANDAN GEÇEREK SAHİP ÇIKMIŞTIR
“Bugün de geçen zamana rağmen o iddia ve irade ile o kudret ve kabiliyet milletimizin
genlerinde mevcuttur. Kudret ve kabiliyetlerini tarihin imtihan meydanlarında başarıyla
vermiş tarihin omuzlarına yüklediği sorumluluğun gereklerini lâyıkıyla yapmış bir milletin
evlâtları olarak, o ruh halinin ve düşünce iklimin mirasçılarıyız ve her tarihi imtihanı
başarıyla verecek, her tarihi randevumuza zamanında ulaşacak kabiliyet ve kudrete
sahibiz. Ülke çiftçisi olarak biz şunu biliyor, şuna inanıyoruz; biz fiziki ve zihni geri çekilme
sürecine 98 yıl önce nokta koyduk. 98 yıldır her sahada kendine biçilen rol yerine kendi
rolünü kendisi belirleme kararlılığında olan bir milletiz. Bugün Ege’de, Akdeniz’de,
Suriye’de, Mavi Vatan’da olmanın Anadolu kapılarının muhafazası olduğunun idrakindeyiz.
Milletimizin karakter ve iddiasının taşıyıcı kolonu üreticiler olarak sorumluluklarımızın
farkındayız ve tarlada da, ahırda da, ağılda da, sanayide de kimsenin karşısında ne
psikolojik zeminde ne de pazarlarda geri adım atmama kararlılığındayız. Herkesle rekabet
edebileceğimizi, herkesten daha kalitelisini ve daha iyisini üretebileceğimizi ispatlamış
olmanın özgüveniyle bugün adımlarımızı dünya pazarlarında daha güçlü daha hızlı ve
mutlaka ileriye doğru atıyoruz. Kimseden çekinmeden ve kimse ile rekabette geri adım
atmadan milletimize refah yolculuğunda mevzi kazandırabilmek, istiklal ve istikbalimizi
iktisadi başarılarla tahkim edebilmek için samimi bir gayret gösteriyoruz. Bu gayretimiz de
ilham kaynağımız milletimizin tarihin akışına yön veren sayısız imtihanda sergilediği irade,
kararlılık, kudret ve kabiliyettir” diyen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 26
Ağustos 1922’de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden, 30
Ağustos 1922 yılında ise zaferle neticelenen Büyük Taarruzun 98 yılı nedeniyle bir mesaj
yayınladı.
30 AĞUSTOS’A GİDEN TARİH DİLİMİNDE DE YOKLUKLAR, ZORLUKLAR BİRİKMİŞTİ
25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk,
tarihimizin en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj
yayınladı.
”Milletlerin hayatında tarihin akışını değiştiren nesiller ve o nesillerin kahramanlıklarıyla
tarihe mührünü vurduğu günler vardır. 30 Ağustos milletimiz için tarihin akışının değiştiği
özel bir gün, o nesil de tarihin akışını değiştiren kahramanlar neslidir” diyerek mesajına
başlayan Genel Başkan Konuk, “30 Ağustos 1922, milletimizin yine bir Ağustos ayında açılan
ve yurt edindiği Anadolu kapılarını 851 yıl sonra hiç açılmamak üzere düşmanlarına,
işgalcilere, Anadolu’da gözü olanlara kapattığı tarihtir. Vatan söz konusu olduğunda
Alparslan’dan Atatürk’e, nesillerden nesile uzanan bir karakterin tarihe vurulan mührüdür 26
ve 30 Ağustos tarihleri, aralarında 8,5 asırlık bir zaman dilimi olsa da. Tıpkı bugün olduğu gibi,
vatan söz konusu olduğunda her nesil atalarından emanet aldığı mesuliyetine sahip çıkar,
aynı iradeyi sergiler, aynı kararlılığı gösterir. İmkânsızlıklar, yokluklar, zorluklar o irade ve
kararlılık karşısında güneşi görmüş kar gibi erir, gider. Tıpkı 30 Ağustos 1922’deki gibi.
30 Ağustos’a giden tarih diliminde de yokluklar, zorluklar birikmişti. Ancak milletimizin
eksilmeyen tek sermayesi hür yaşama iradesi ve vatan sevgisi ve vatanı her ne pahasına
olursa olsun savunma kararlılığı idi. Yemen’de, Galiçya’da, Trablusgarp’ta, Çanakkale’de

onlarca cephede şimdi birçoğumuzun adını dahi unuttuğu topraklarda, milyonlarca evladını
şahadete uğurlayan, zenginlikleri yağmalanan, son sığınak noktası Anadolu’ya ve istiklaline
göz dikilen yorgun bir milletin, imkânsızlıklara rağmen yeniden istiklal ve hür yaşama
iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği ve bu iradenin istiklalimize göz dikenlere savaş
meydanında galip geldiği tarihtir 30 Ağustos.
Anadolu’da tüten son ocağa, alınan son nefese kadar, istiklal elde edilinceye ve hürriyet
kazanılıncaya kadar mücadele azminin tezahürü ve Türk milletinin vatanına ve hürriyetine
göz dikenlerle mücadele kararlılığının sergilendiği en anlamlı günlerdir, 26 Ağustos’ta
başlayıp 30 Ağustos’ta Başkumandanlık Meydan Muharebesinin kazanılmasıyla, zaferle
sonuçlanan Büyük Taarruz günleri. 30 Ağustos zafere inanç ve o inancın muzaffer olduğu
gündür” dedi.
“BU İDDİA, EBEDİYEN HÜR VE BAĞIMSIZ YAŞAMA KARARLILIĞIDIR”
Açıklamasını “30 Ağustos milletimiz ve Anadolu için yazılan senaryoların çöpe atıldığı ve
millet olarak kudret, kabiliyet ve birlik imtihanını başarıyla verdiğimiz son tarihtir” şeklinde
sürdüren Başkan Konuk, şunları ifade etti: “Bugün o tarihi olayın yıl dönümünü kutluyoruz.
30 Ağustos’ta millet olarak biz hür yaşama irademize sahip çıktık. 30 Ağustos’ta biz millet
olarak nesebine ve meşrebine, köküne ve kökenine bakılmaksızın milyonlar olarak düşman
çizmesi karşısında yekvücut olabilme kabiliyetimizi ispatladık. 30 Ağustos’ta millet olarak biz
kendi geleceğimize sahip çıkma kudretini gösterdik. 30 Ağustos’ta millet olarak biz
Anadolu’yu acı, kavga ve kaosun merkezi yapmaya çalışanlara inat, kardeşliğin, zenginliğin ve
şefkatin coğrafyası yaptık. Bu zaferle Türk milleti bir iddia ortaya koymuş ve o iddiasına tarihi
bir imtihandan geçerek sahip çıkmıştır. Bu iddia, ebediyen hür ve bağımsız yaşama
kararlılığıdır. Bu iddia Anadolu ve Trakya’da yaşayan tüm millet evlatlarının ortak gelecek
hayali ve birlikte yaşama iradesini asla terk etmeyecekleri iddiasıdır.
Bugün de geçen zamana rağmen o iddia ve irade ile o kudret ve kabiliyet milletimizin
genlerinde mevcuttur. Kudret ve kabiliyetlerini tarihin imtihan meydanlarında başarıyla
vermiş tarihin omuzlarına yüklediği sorumluluğun gereklerini lâyıkıyla yapmış bir milletin
evlâtları olarak, o ruh halinin ve düşünce iklimin mirasçılarıyız ve her tarihi imtihanı başarıyla
verecek, her tarihi randevumuza zamanında ulaşacak kabiliyet ve kudrete sahibiz.
Ülke çiftçisi olarak biz şunu biliyor, şuna inanıyoruz; biz fiziki ve zihni geri çekilme sürecine 98
yıl önce nokta koyduk. 98 yıldır her sahada kendine biçilen rol yerine kendi rolünü kendisi
belirleme kararlılığında olan bir milletiz. Bugün Ege’de, Akdeniz’de, Suriye’de, Mavi Vatan’da
olmanın Anadolu kapılarının muhafazası olduğunun idrakindeyiz. Milletimizin karakter ve
iddiasının taşıyıcı kolonu üreticiler olarak sorumluluklarımızın farkındayız ve tarlada da,
ahırda da, ağılda da, sanayide de kimsenin karşısında ne psikolojik zeminde ne de pazarlarda
geri adım atmama kararlılığındayız. Herkesle rekabet edebileceğimizi, herkesten daha
kalitelisini ve daha iyisini üretebileceğimizi ispatlamış olmanın özgüveniyle bugün
adımlarımızı dünya pazarlarında daha güçlü daha hızlı ve mutlaka ileriye doğru atıyoruz.
Kimseden çekinmeden ve kimse ile rekabette geri adım atmadan milletimize refah
yolculuğunda mevzi kazandırabilmek, istiklal ve istikbalimizi iktisadi başarılarla tahkim
edebilmek için samimi bir gayret gösteriyoruz. Bu gayretimiz de ilham kaynağımız
milletimizin tarihin akışına yön veren sayısız imtihanda sergilediği irade, kararlılık, kudret ve
kabiliyettir. 30 Ağustos zaferini kutladığımız bugünde, bize bu zaferi armağan eden
Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tarihten geleceğe bir ulu ırmak
gibi akıp gelen milletimize bu yolculuğunda hürriyet ve istiklalini armağan eden aziz

şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hürriyet ve istiklalin kazanılma
şartlarının asla unutulmaması dileğiyle Zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Önceki İçerikBAŞKAN ATİLA ZORLU'NUN 30 AĞUSTOS MESAJI
Sonraki İçerikTahsin Ceran vefat etti

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here