Balkusan Türbe Mescidinde İmam Olmak!

0

Aşağıdaki belgeden bazı notlar:

Bugün adı Balkusan olan Ermenek’e 25 km kuzeyden mesafedeki yaylamız 200 yıl önce de aynı adı taşıyor. Bu ad az bir değişiklikle Balkasun adıdır. Bu yaylamızın adı 1713 tarihli bir belgede ise tam olarak “Balkusan” olarak yazılmıştır. (Hat 1664)

1821 tarihli bu belgede buraya “Ermenek Nevahi kazasına bağlı yayla deniyor. Başka bir belgede ise “Gargara muzafatından / eklerinden” tabiri kullanılıyor.

Arzuhal Tarihi 09 Şaban sene 1236 / 12 Mayıs 1821 olunca tam 202 – iki yüz iki sene önceden önümüze yöre ile alakalı bilgiler çıkıyor.

Bu zamanlar Osmanlı devletinin gerileme sürecini durdurmak için başlatılan yenilik hamlelerinin zamanıdır ve padişah ikinci Mahmut’tur.

Karamanoğlu Mahmut Beyin türbesinin müştemilatı arasında bina ettirdiği mescitte devamlı beş vakti kıldıran bir imam bulunur ve bu imamlık layık, ehil ve bilgili evlat olduğu takdirde babadan oğula geçmektedir.

Daha fazlası için buyurun belgeyi sizler için çevirdim:

Konu: Ermenek Nevahi kazası yaylası Balkasunda bulunan Karaman Oğlu Mahmut Bey türbe vakıf ve zaviyesi bitişiğinde yer alan mescidin imamlık görevi devri ve beratı.

Padişaha bu arzuhali yazanlar: Seyit Abdülhamit / Vakfın mütevellisi, Seyit Mustafa Vakfın mütevellisi

Arzuhâl metni çevirisi:

Devlet-i aliyenin ömrünün devamı için duacının arzuhalidir ki:

Ermenek’te bulunan merhum Karamanoğlu Mahmut Bey türbesi mühimmatı için tesis edilen Balkasun Zaviyesi vakfından ücretini almak üzere günde bir akçe vazife ile türbenin bitişiğinde inşa ettiği mescitte imam olan Seyit Mehmet Halife Allah’ın emriyle vefat etmiştir.

Yeri boş kalınca ve gereken hizmetler de atıl olunca yerine her bakımdan yeterli ve ehil olan merhumun oğlu bu arzuhali yazdıran Seyit Mustafa bu göreve her yönden layıktır.

Mescitteki imamlık görevinin Seyit Mehmet Halifenin ölümüyle boşalması nedeniyle oğlu Seyit Mustafa’ya bu hizmetin verilmesi ve bir yüce beratla belgelendirilmesi şerefinin bağışlanması rica ve niyazıyla.

Padişahımızın yüce makamına arz ve ilam olundu. Bundan sonrası emrin sahibi yüce padişahımız hazretlerinin fermanına bağlıdır.

Yazılış tarihi: Dokuz Şaban 1236 / 12 Mayıs 1821

Belge kaynağı: (BOA. C_EV_00176_08788_001_001)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz