Mükremin Kızılca
Mükremin Kızılca
Mükremin Kızılca 

Ermenek Güneyyurt Bölgesinde Dört Vakıf

Ondukuzuncu yüzyılda Ermenek Güneyyurt bölgesinde yer alan dört vakfın muhasebesi:

Gargara Halil Bahadır Mektep Vakfı

Gargara Abdüllatif Camii Vakfı

Yukarı İzvit Camii Şerif Vakfı

Aşağı İzvit Köyü Hacı Kasım Camii Vakfı

 

1- 1865 Gargara Abdüllatif Camii Vakfı Muhasebesi

 

Gargara (Güneyyurt / Ermenek / Karaman) beldesinde yer alan Abdüllatif Camii (bugünkü goca cami, merkez camii) vakfının yıllık muhasebesini Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine çevirdim.

 

Gargara Köyü Abdüllatif Camii Vakfı Muhasebesi 1865

Evkâf-ı hümayuna mülhak içil sancağına tabi Nevahi kazası Gargara köyündeki Abdüllatif Camii şerifi vakfının mütevellisi ve cami imamı Mehmet Efendi marifetiyle 1280 / 1865 senesi martı başından şubatı sonuna kadar bir yıllık dönemin icra edilen muhasebesidir.

Defter numarası 1, evrak numarası 13

Eyaleti Karaman

Sancağı İçil

Kazası Nevahi

Köyü Gargara

Hayratı: cami-i şerif

Vakıf adı: Abdüllatif Camii vakfı

Vakıf mütevelli heyeti başkanı: Mehmet Efendi

Muhasebe yılı 1280 / 1865

 

Gelirleri

1279 yılından kalan fazla 385 kuruş 30 para

Gargara köyünde bulunan bağların kira geliri 50 kuruş

Gargara köyünde bulunan tarlaların öşrü 1232 kuruş 20 para.

Toplam 1668 kuruş 10 para

Görevler, masraflar ve hazine payı: 1168 kuruş 10 para. Gelecek yıla aktarılan: 500 kuruş

 

Giderler

Vakıf denetçisi (Nâzır) Osman Efendi 100 kuruş

İmam Mehmet Efendi 150 kuruş

İmam Mehmet Efendi mütevellilik hakkı 150 kuruş

Caminin aydınlatma ve ısıtması için 66 kuruş 30 para

Caminin dam tamirine 89 kuruş

Toplam 555 kuruştur.

 

İshak ve Yakup efendilerin eyyâm-ı hâliye / boş günler varidatı üçte iki yıllık hissesi olup zabıt tutanağıyla ihale olunduğundan mültezim / zekâ ve öşür toplama görevlisi Garabetten tahsil edilen: 450 kuruş

Yazıcı maaşı 127 kuruş 20 para

Muhasebe harcı 35 kuruş

Toplam 1168 kuruş 10

31 Mayıs 1865 günü Gargara köyü Abdüllatif Camii vakfının muhasebesi şer’i şerife / yasa ve mevzuata uygun olarak yapılmış ve bu şekilde ibra edilerek yazılıp mühürlenmiştir.

 

Ermenek Kadısı Seyit Ali Rıza Ali Zade

Kaynak: BOA Evkaf defterleri EV_d_11011_00016 Belge Özeti :   Evkaf-ı Hümayun Nezareti’ne bağlı İçel sancağındaki vakıfların bir yıllık muhasebe kayıtları. Belge Tarihi: H-24-10-1282

 

2- 1853 Gargara Halil Bahadır Mektep Vakfı Muhasebesi

Evkâf-ı hümayuna mülhak içil sancağına tabi Nevahi kazası Gargara(Güneyyurt / Ermenek)  köyündeki Halil Bahadır Mekteb-i şerifi vakfının sıbyan muallimi mütevellisi Mehmet Efendi marifetiyle 1269 / 1853 senesi martı başından şubatı sonuna kadar bir yıllık dönemin icra edilen muhasebesidir.

 

Defter numarası 1, evrak numarası 14

Eyaleti Karaman

Sancağı İçil

Kazası Nevahi

Köyü Gargara

Hayratı: Sıbyan Mektebi

Vakıf adı: Halil Bahadır

Vakıf mütevelli heyeti başkanı: Sıbyan muallimi Mehmet Efendi

Muhasebe yılı 1269 / 1853

 

Gelirleri

Gargara köyünde bulunan tarlaların öşrü 400 kuruş

Görevler, masraflar ve hazine payı: 325 kuruş

Vakıf fazlası: 75 kuruş

Gelecek yıla aktarılan: 75kuruş. Bu fazla gelecek yılın muhasebesine eklenmek üzere Mehmet Efendi zimmetinde bırakılmıştır.

 

Giderler

Mehmet Efendi uhdesindeki üçte iki hisse sıbyan muallimliği için: 150 kuruş

Mektebin çatı onarımına harcanan: 150 kuruş

Muharrir maaşı: 20 kuruş

Muhasebe harcı: 5 kuruş = 325 kuruş

 

23 Şubat 1865 günü Gargara köyü Halil Bahadır sıbyan mektebi vakfının muhasebesi şer’i şerife / yasa ve mevzuata uygun olarak yapılmış ve bu şekilde ibra edilerek yazılıp mühürlenmiştir.

 

Mühür: İçil ve Alaiye Evkaf Müdürü: Ermenek Kadısı Seyit Ali Rıza Ali Zade

 

Kaynak: BOA Evkaf defterleri EV_d_11011_00016 Belge Özeti: Evkaf-ı Hümayun Nezareti’ne bağlı İçel sancağındaki vakıfların bir yıllık muhasebe kayıtları. Belge Tarihi: H-24-10-1282

 

3- Yukarı Çağlar Cami Vakfı Muhasebesi 1861

Aşağıda İzvid-i Ulvi (Yukarı Çağlar  / Ermenek / Karaman) köyünde yer alan cami vakfının yıllık muhasebesini Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine çevirdim, ilgililere arz ederim.

İzvid-i Ulvi Köyü Camii şerif Vakfı Muhasebesi 1861

Evkâf-ı hümayuna mülhak İçil sancağına tabi Nevahi kazası İzvid-i Ulvi köyündeki Camii şerifi vakfının mütevellisi ve cami imamı İbrahim Efendi marifetiyle 1276 / 1861 senesi martı başından şubatı sonuna kadar bir yıllık dönemin icra edilen muhasebesidir.

 

Defter numarası 1, evrak numarası 70

Eyaleti Karaman

Sancağı İçil

Kazası Nevahi

Köyü İzvid-i Ulvi

Hayratı: cami-i şerif

Vakıf adı:

Vakıf mütevelli heyeti İmam İbrahim Efendi

Muhasebe yılı 1276 / 1861

 

Gelirleri

1275 yılından kalan fazla 15 kuruş

İzvid-i Ulvi köyünde bulunan tarlanın kira geliri ve öşrü 140 kuruş = 155 kuruş

Görevler, masraflar ve hazine payı: 140 kuruş. Gelecek yıla aktarılan: 15 kuruş

 

Giderler

İmam İbrahim Efendi imamlık vazifesi için: 50 kuruş

İmam Mehmet Efendi hatiplik vazifesi için: 50 kuruş

Caminin aydınlatma ve ısıtması için 35 kuruş

Muharrir gideri 4 kuruş

Muhasebe harcı: 1 kuruş

Toplam 140 kuruştur.

 

20 Şevval sene 1281 / 18 Mart 1865 günü İzvid-i Ulvi köyü Camii vakfının muhasebesi şer’i şerife / yasa ve mevzuata uygun olarak yapılmış ve bu şekilde ibra edilerek yazılıp mühürlenmiştir.

 

Ermenek Naip vekili Hacı Murat MehmetKayıt tarihi: 5 Muharrem 1282 / 31 Mayıs 1865

Mühür: İçil ve Alaiye Evkaf Müdürü

Kaynak: BOA Evkaf defterleri EV_d_11011_00016 Belge Özeti: Evkaf-ı Hümayun Nezareti’ne bağlı İçel sancağındaki vakıfların bir yıllık muhasebe kayıtları. Belge Tarihi: H-20-Şevval-1281

 

4- Aşağı Çağlar Mescit Vakfı Muhasebesi 1841

Aşağıda İzvid-i Süfla (Aşağı Çağlar  / Ermenek / Karaman) köyünde yer alan mescit vakfının 1841’e ait yıllık muhasebesini Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine çevirdim, ilgililere arz ederim.

İzvid-i Süfla / Aşağı Çağlar Köyü Camii şerif Vakfı Muhasebesi 1841

Evkâf-ı hümayuna mülhak İçil sancağına tabi Nevahi kazası İzvid-i Süfla köyündeki Camii şerifi vakfının mütevellisi ve cami imamı Hasan Efendi marifetiyle 1256 / 1841 senesi martı başından şubatı sonuna kadar bir yıllık dönemin icra edilen muhasebesidir.

Defter numarası 1, evrak numarası 16

Eyaleti Karaman

Sancağı İçil

Kazası Nevahi

Köyü İzvid-i Süfla

Hayratı: cami-i şerif

Vakıf adı: Hacı Kasım

Vakıf mütevelli heyeti İmam Hasan Efendi

Muhasebe yılı 1256 / 1841

 

Gelirleri

İzvid-i Süfla köyünde bulunan üç adet tarlanın kira geliri ve öşrü 100 kuruş

Görevler, masraflar ve hazine payı giderleri: 65 kuruş. Gelecek yıla aktarılan: 35 kuruş

 

Giderler

İmam Hasan Efendi imamlık vazifesi için: 50 kuruş

Muharrir gideri 12 kuruş

Muhasebe harcı: 3 kuruş

Toplam 65 kuruştur.

 

27 Ramazan sene 1281 / 10 Mart 1865 günü İzvid-i Süfla köyü Camii vakfının 1256 / 1841senesi muhasebesi şer’i şerife / yasa ve mevzuata uygun olarak yapılmış ve bu şekilde ibra edilerek yazılıp mühürlenmiştir.

Ermenek Kadısı Seyit Ali Rıza Memili Zade Kayıt tarihi: 27 Ramazan sene 1281 / 10 Mart 1865

Kaynak: BOA Evkaf defterleri EV_d_11011_00016 Belge Özeti: Evkaf-ı Hümayun Nezareti’ne bağlı İçel sancağındaki vakıfların bir yıllık muhasebe kayıtları. Belge Tarihi: H-20-Şevval-1281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Eklenenler

author

Emma Hayes

There I was in a hot yoga studio with plenty of bright natural light and bending myself into pretzel like positions for the very first time.

instagram